Delphi Tricks&Tips – część 1

Poniżej 10 bardzo użytecznych Trick& Tips w Delphi ( testowane na wersji 10.1.2 Berlin ):

 1. Automatyczne formatowanie kodu.
  Gdy jesteśmy w edytorze kodu, aby automatycznie sformatować kod  ( poprawić wcięcia ) należy nacisnąć CTRL+D a następnie OK.
 2. Automatyczne usuwanie procedur zdarzeń.
  Załóżmy że mamy Button i jakiś kod w obsłudze zdarzenia OnClick. Gdy usuniemy Button z formatki i spróbujemy skompilować kod to w edytorze kodu pojawi na się błąd że Button nie istnieje. Aby to naprawić należy usunąć kod zdarzenia i prototyp funkcji na początku kodu. Aby trochę przyśpieszyć tą operację należy usunąć wnętrze zdarzenia OnClick aby zostało tylko:

  procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
  beginend;
  

  i zrobić save ( CTRL + S ). Automatycznie usunie nam się funkcja OnClick oraz nagłówek.

 3. Zmiana synchroniczna.
  Zaznaczamy fragment kodu w którym chcemy zmienić nazwę jakiejś zmiennej i naciskamy “pluski” po lewej stronie lub naciskami CTRL+SHIFT+J. Teraz możemy zmieniać nazwę zmiennej, jednocześnie we wszystkich wysępieniach w zaznaczonym kodzie:
 4. Autodeklaracja zmiennych.
  Aby zadeklarować zmienną która, nie była do tej pory zadeklarowana ale już użyliśmy ją w kodzie należy ustawić kursor na tą zmianną a następnie wcisnąć CTRL+SHIFT+V. Pojawi się okienko w którym możemy sprawdzić jaki typ zmiennej nam zasugerowano i ewentualnie zmienić.
 5. Konwersja z integer do stringa.
  Zamiast używać funkcji IntToStr( zmienna ) możemy użyć metody: zmianna.toString;
 6. Szybkie wypełnianie.
  Gdy napiszemy w edytorze kodu np. for to od razu pojawi nam się cała składnia for’a. Przechodzimy do kolejnych pół naciskając TAB.
 7.  Podpowiedzi kodu.
  Aby uzyskać powiedzi należy w trakcie pisana nacisnąć CTRL+SPACJA.
 8. Automatycznie skomentowanie lini.
  Aby zakomentowac cał linie należy ustawić kursor na tej lini i nacisnąć CTRL + /
 9. Zamiast try except…
  Dla konwersji np. stringów to integerów można użyć funkcji TryIntToStr( zmianna ) ktróra zwraca True jeżeli konwersja się udała. Czasmi jest to wygodniejsze od klasycznego try except finally.
 10. Ustawienia systemowe.
  Aby wyciągnąć ustawienia systemowe takie jak: separator dziesiętny, format daty, godziny itd. należy odwołać się do rekordu TFormatSettings. Dane można pobierać jako zmienne globalne:

  CurrencyString: string;
  CurrencyFormat: Byte;
  CurrencyDecimals: Byte;
  DateSeparator: Char;
  TimeSeparator: Char;
  ListSeparator: Char;
  ShortDateFormat: string;
  LongDateFormat: string;
  TimeAMString: string;
  TimePMString: string;
  ShortTimeFormat: string;
  LongTimeFormat: string;
  ShortMonthNames: array[1..12] of string;
  LongMonthNames: array[1..12] of string;
  ShortDayNames: array[1..7] of string;
  LongDayNames: array[1..7] of string;
  EraInfo: array of TEraInfo;
  ThousandSeparator: Char;
  DecimalSeparator: Char;
  TwoDigitYearCenturyWindow: Word;
  NegCurrFormat: Byte;</li>
  </ol>
  

 

Posted in Artykuły, Uncategorized.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *